2012

PTS föreslår undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2012-01-25 PTS vill ha synpunkter på förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Svaren ska ha inkommit senast 22 februari 2012.

Sida 2 av 2
« 1 2