Internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet påbörjad

2012-11-20

En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete med internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet. PTS deltar aktivt i harmonieringsarbetet och avvaktar med tilldelning av bandet i Sverige.

WGFM (Working Group Frequency Management) har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett harmoniseringsförslag för frekvensbandet 2300-2400 MHz (2,3 GHz-bandet). Gruppens namn är FM 52 ”2300 MHz”, och vid första mötet i slutet av oktober var tolv europeiska länder representerade. Gruppen förväntas redovisa sina resultat under första halvan av 2014. Post- och telestyrelsen (PTS) deltar i aktivt i den internationella arbetsgruppen.

PTS har arbetat på nationell nivå med processen att tilldela 2,3 GHz-bandet, men kommer nu att avvakta under harmoniseringsarbetet. PTS kommer att återuppta tilldelningsprocessen i slutskedet av det harmoniseringsarbetet.

Internationell harmonisering av spektrum gör att användningen av spektrum blir mer effektiv. Harmonisering har stor betydelse för operatörer och tillverkare och underlättar för konsumenter att få tillgång till effektiva och billiga produkter.

För mer information:
Karoline Boström, tf. chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn 073-644 56 20 eller PTS presstjänst 08-678 55 55