PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2012-09-12

PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft den 1 oktober 2012.

Den som använder radiosändare måste enligt huvudregeln ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikt. Undantag kan införas när risken för skadlig störning är liten och när det inte finns andra hinder.

Mer utrymme för olika användningar

Flera av de nyheterna i föreskrifterna handlar om att utöka utrymme som redan är undantaget från tillståndsplikt:

  • Undantaget för fasta radiosändare utökas med 2 GHz. Därmed omfattar frekvenserna hela området 57−66 GHz. Behovet av att kunna överföra stora mängder data över korta avstånd, till exempel mellan byggnader i städer, ökar. Det utökade undantaget förbättrar exempelvis möjligheterna för tillgång till bredband.
  • Undantaget för hörselhjälpmedel utökas till att omfatta 169,400-169,475 MHz, vilket gör det enklare att använda trådlösa lösningar till exempel i miljöer där bakgrundsljudet är för högt. Det kan gälla skolor, industrier eller konferenser.
  • Utrymmet för amatörradio utökas till att omfatta 1850−2000 kHz. Det ger ökade möjligheter att undvika störningar och även bättre möjlighet till internationell kommunikation för radioamatörer (i 1850−1930 kHz-bandet).

Fler nyheter och ändringar

  • Ett undantag från tillståndsplikt för GSM-användning införs i 1800 MHz-bandet (1878,1−1879,9). Undantaget underlättar bland annat för forskning och utveckling
  • Effekten för terminaler (t.ex. telefoner och modem) begränsas för att tv-användningen i 800 MHz-bandet inte ska utsättas för störning
  • PTS ställer tydligare krav på amatörradiocertifieringen
  • Effekthöjningar för privatradio och för landmobil radio som innebär förbättringar för walkie-talkies (exempelvis vid jakt och bilrally)

Alla undantag finns i ett och samma dokument

Alla gällande bestämmelser om undantag finns samlade i ett och samma dokument. Tidigare års föreskrifter upphävs. De nya föreskrifterna presenterar samtliga undantag (gamla och nya) i frekvensordning. Den som vill få en översikt över nya och ändrade förslag till undantag som presenteras i år bör läsa konsekvensutredningen samt remissammanställningen.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2012.

Läs föreskrifterna

För mer information:
Cecilia Östrand, enheten för spektrumregler, tfn 073-644 57 58
eller PTS presstjänst 08-678 55 55