PTS bjuder in till förberedelsemöte 28 mars 2012 inför ITU:s World Radiocommunication Conference (WRC)

2012-03-13

Inför Internationella teleunionens (ITU) World Radiocommunication Conference (WRC) som kommer att äga rum i slutet av 2015 bjuder PTS härmed in till ett första förberedelsemöte den 28 mars 2012 kl 12:30 –15:00 i PTS lokaler på Valhallavägen 117, Stockholm.

WRC-12 som ägde rum i jan – feb 2012 antog en preliminär agenda för WRC-15 som kommer att ligga till grund för förberedelserna både inom ITU och CEPT. Vid förberedelsemötet kommer information att lämnas om WRC-15 och det förberedelsearbete som planeras inom ITU och CEPT samt de nationella förberedelserna.

Bakgrundsdokument kommer att distribueras till de som anmäler intresse.

Anmälan om deltagande görs via e-post till WRC-15@pts.se senast kl 12:00 tisdagen den 27 mars 2012.

Kontaktperson: Anders Jönsson (anders.jonsson@pts.se)