PTS följer upp 800 MHz-bandets påverkan på marksänd tv

2012-05-23

Sedan tillstånden tilldelades i 800-bandet har PTS följt upp tillståndsvillkoren för skydd av marksänd TV, bland annat genom fältmätningar. Vid dessa mätningar har PTS inte kunnat konstatera några störningar enligt tillståndsvillkoren. PTS kommer att fortsätta med mätningar och tillsyn allt eftersom utbyggnaden i bandet fortsätter.

För drygt ett år sedan vann tre aktörer tillstånd i 800 MHz-bandet; HI3G, TeliaSonera Mobile Networks och Net4Mobility. Eftersom marksänd tv sänds i frekvenserna intill 800 MHz-bandet finns det risk för att mottagningen av tv påverkas när bandet används.

Eventuella störningar på tv-mottagning ska avhjälpas

Tillstånden är därför förenade med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning, och de måste samarbeta för att hantera och avhjälpa de problem som eventuellt uppstår. (Detta gäller de problem som omfattas av den definition av tv-störningar som finns i tillståndsvillkoren.)

Tillståndshavarna ska också erbjuda en gemensam kontaktpunkt dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användning i 800 MHz-bandet kan vända sig med en anmälan. Det är Telekområdgivarna som är denna kontaktpunkt.

PTS har gjort uppföljningar under året

PTS har under året arbetat aktivt med att underlätta för tillståndshavarna att efterleva villkoret, exempelvis genom att arrangera dialogmöten för alla berörda intressenter. PTS har också gjort fältmätningar och uppföljningar av hur kontaktpunkten fungerar.

Under året har 33 konsumenter kontaktat PTS. Myndigheten har genomfört ett tiotal fältmätningar och har inte kunnat konstatera att det är 800 MHz-sändarna som orsakat störningar enligt definitionen för tv-störning i tillståndsvillkoren.

PTS har alltså inte funnit något att anmärka på, men fortsätter att kontrollera att det inte blir störningar på tv-mottagningen allt eftersom utbyggnaden i 800 MHz-bandet fortsätter.

Ta del av rapporten

För mer information:
Sally Ibrahim, spektrumavdelningen, tfn 073-066 57 44
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55