PTS föreslår fortsatt reglering av fri-tv i marknät

2012-02-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag inlett ett första samråd om sin marknadsanalys och skyldigheter på grossistmarknaden för programutsändningstjänster för fri-tv i marknätet. Syftet med arbetet är att undanröja effekten av bristande konkurrens.

Marknaden för fri-tv i marknätet har reglerats sedan tidigare av PTS och myndigheten konstaterar i sin analys att Teracom även fortsatt är en aktör med betydande inflytande på denna marknad.

PTS föreslår bland annat att Teracoms priser för utsändning av fri-tv i marknätet ska vara baserade på föregående års faktiska historiska kostnader samt en skälig avkastning.

I detta första samråd har marknadsaktörer möjlighet att senast den 1 april 2012 lämna synpunkter på PTS förslag. PTS räknar med att hålla ett andra samråd under hösten och kunna fatta beslut i början av 2013.

Länk till samrådet

För mer information:
Anne Ronkainen, projektledare konkurrensavdelningen, tfn: 08-678 56 15 eller 073-644 56 15
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Fri-tv: Kanaler som slutanvändare via marknätet kan ta emot kostnadsfritt och utan abonnemang. De kunder som köper tjänsten för utsändning av Teracom är exempelvis SVT och TV4.