PTS föreslår fortsatt reglering på marknaden för ljudradio i marknät

2012-09-10

PTS föreslår fortsatt reglering på marknaden för utsändning av nationell analog ljudradio via marknät, och inleder ett första samråd av sina beslutsförslag med marknadens aktörer. Teracom är den aktör som har ett betydande inflytande på marknaden, enligt PTS analys.

PTS föreslår ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden. Det innebär bland annat att Teracom ska tillhandahålla distribution av analog nationell ljudradio via marknät till ett kostnadsorienterat pris.

Marknadsaktörer har i detta första samråd möjlighet att lämna synpunkter till PTS, och sista dag för att ha lämnat in underlag är den 10 oktober.

De skyldigheter som PTS föreslår är i princip desamma som de skyldigheter PTS fastställde på samma marknad efter den senaste analysen 2010.

Till samrådet

För mer information:
Anne Ronkainen, konkurrensavdelningen, tfn: 08-678 56 15
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55