PTS gör det enklare att hyra ut radiotillstånd

2012-06-19

Sedan 2010 har man enligt lag rätt att hyra ut sina tillstånd att använda radiosändare, men PTS måste ge sitt medgivande. PTS vill nu underlätta uthyrning av radiotillstånd.

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar nu förslag till nya föreskrifter för att bidra till fler fall av uthyrning och även inom fler användningsområden. En bättre andrahandsmarknad gör att spektrum utnyttjas mer, till exempel i fall där tillståndshavaren inte använder hela tillståndet, hela tiden eller i hela det geografiska området som tillståndet omfattar.

Inget medgivande vid kortare period eller begränsad omfattning

Det nya förslaget till föreskrifter anger att det inte behövs medgivande från PTS om uthyrningen gäller en kortare period eller är av begränsad omfattning. Med kortare period menas sex månader, inom en tolvmånaders period (gäller både enskilda och blocktillstånd). Med begränsad omfattning menas upp till tio radiosändare (gäller bara för blocktillstånd).

Tillståndsvillkoren måste följas

Den som hyr tillstånd måste följa tillståndsvillkoren, men tillståndshavaren är fortfarande skyldig att betala årsavgiften.

PTS vill ha synpunkter på förslaget till föreskrifter senast 7 september 2012.

Läs remissen

För mer information:
Nina Gustafsson, enheten för spektrumregler, tfn 08-678 57 25