2013

PTS vill ha synpunkter på tilldelningen av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden

2013-04-11 PTS vill ha synpunkter på tilldelningen av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden som är planerad till hösten 2013.

Informationsmöte om tilldelningen av 70/80 GHz-banden

2013-03-05 Mötet äger rum den 27 mars 2013. Anmälan för deltagande senast 22 mars.

Seminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES

2013-02-20 Marknadskontrollrådet arrangerar seminarium den 25 april, 2013

Sida 2 av 2
« 1 2