Avstamp för dialog om bättre mobiltäckning

2013-05-30

Diskussion kring nya sätt att samverka för fortsatt utbyggnad av mobilnäten präglade dagens dialogmöte. Detta är det första i en rad möten som PTS arrangerar inom ramen för det regeringsuppdrag vi fått.

Idag har PTS arrangerat ett dialogmöte om mobiltäckning och kapacitet. Tillsammans med regionala och lokala företrädare samt operatörer från kommuner och intresseorganisationer har vi under dagen diskuterat vilka utmaningar som finns för att få till ytterligare utbyggnad av mobilnät och hur olika aktörer kan samverka för att hitta lösningar. Ett ingångsvärde till dialogen var hur konsumenternas ökade krav på täckning och kapacitet ska bemötas. Syftet med dialogmötet är i första hand att knyta samman lokala och regionala intressenter och operatörer.

- Dialogen har varit konstruktiv och kreativ, och redan nu har vi fått många idéer om nya sätt att samverka. Alla kan bidra, gemensamt hittar vi lösningar.  Det behöver inte bara handla om pengar, det kan handla om marktillstånd, bygglov och information om kundunderlag. En fortsatt utbyggnad av mobilnäten är viktig för Sverige och svenska konsumenter, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

Dagens möte är en del i arbetet med de tre regeringsuppdrag som PTS fick 17 maj 2013. I höst följer en rad regionala möten runt om i landet för att fortsätta dialogen som inleddes i dag och fördjupa den utifrån de regionala utmaningar som finns.

  • Dialogmöten
  • Genomföra stickprovsmätningar av mobiltäckning
  • Kartlägga tillgången till mobila kommunikationsnät och samla in statistik om mobilnätsutbyggnaden

Stickprovsmätningarna inleddes denna vecka och resultaten ska rapporteras till regeringen i juni. Det kan komma att bli fler mätningar senare i år. Kartläggningen av mobilnätsutbyggnaden ska rapporteras senast i mars 2014.

Läs mer om regeringsuppdragen

Läs mer om stickprovsmätningar i mobilnäten

 

För mer information:
Urban Landmark, chef för PTS spektrumavdelning, tfn: 08-678 56 89
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55