Inbjudan till seminarium om hur PTS ska arbeta för att maximera samhällsnyttan av radiospektrum

2013-05-29

Inför PTS arbete med en ny och långsiktig strategi för hanteringen av radiospektrum bjuder PTS in till en diskussion om PTS principer och verktyg för att maximera samhällsnyttan av radiospektrum.

Tid: 19 juni 2013, kl 9-12
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Anmälan

Anmälan om deltagande skickas till maria.aust@pts.se senast måndagen den 10 juni 2013

PTS förvaltar radiospektrum i Sverige på uppdrag av riksdag och regering i syfte att maximera samhällsnyttan av radiospektrum över tid. Teknisk utveckling innebär nya och förändrade behov av radiospektrum samtidigt som samhället blir allt mer beroende av trådlösa tjänster. Radiospektrum är också en begränsad resurs, som är en nödvändig insatsvara inom en lång rad användningsområden. Utsändningstjänster av tv och radio, kommunikationstjänster som mobiltelefoni, bredband, kommunikationssystem för flyg, fartyg och andra fordon, navigering, rymdforskning och meteorologi är bara några exempel där radiospektrum behövs. Radiospektrum används av såväl kommersiella aktörer som av t.ex. försvar, polis och räddningstjänst.

För att radiospektrum inte ska bli en bristvara i framtiden arbetar PTS just nu med att ta fram en långsiktig strategi. Strategin är på tio års sikt och ska innehålla principer för spektrumhanteringen i syfte att möta framtidens behov. Som ett led i detta arbete bjuder PTS in till en diskussion om PTS principer och verktyg för att maximera samhällsnyttan av radiospektrum.

Under seminariet kommer PTS att berätta om sitt arbete med att ta fram principer och metoder för spektrumförvaltningen. Mattias Lundbäck, Ekonomie doktor i nationalekonomi och verksam vid Näringslivets forskningsinstitut, kommer att presentera sitt arbete med att för PTS räkning ta fram en metod för att beräkna samhällsnyttan av spektrumanvändning.

För frågor om seminariet, kontakta Maria Aust tfn: 08-678 5664 eller via e-post: maria.aust@pts.se

För frågor om PTS arbete med en långsiktig spektrumstrategi, kontakta Ylva Mälarstig, tfn: 08-678 5855 eller via e-post: ylva.malarstig@pts.se

Varmt välkomna hälsar spektrumavdelningen på PTS!