Informationsmöte om tilldelningen av 70/80 GHz-banden

2013-03-05

PTS bjuder in till informationsmöte den 27 mars 2013 för att presentera tilldelningen av 70/80 GHz-banden. (Vid tidigare konsultation och informationsmöte omnämnt som 75 GHz-bandet.)

Två tilldelningsformer kommer att användas: blockstillstånd via auktion samt tillstånd för enskilda radiosändare.

PTS kommer bland annat att informera om tillståndsvillkor, auktionsförfarande och tidpunkter för respektive tilldelningsform. Mötet riktar sig till alla som har frågor kring tilldelningen och auktionen.

Syftet med mötet är att ge information om tilldelningen i sin helhet inför remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan. Ev. skriftliga synpunkter på förslag som PTS presenterar under mötet lämnas i samband med remiss av dessa.

Informationsmaterialet kommer att läggas ut på PTS webbplats efter mötet.

Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm
Tid: onsdag den 27 mars 2013, kl. 13.30–15.30

Anmälan sker via mejl till anna.beckius@pts.se senast den 22 mars 2013.