PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2013-10-01

PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft 1 oktober 2013.

Den som använder radiosändare måste enligt huvudregeln ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikt. Undantag kan införas när risken för skadlig störning är liten och när det inte finns andra hinder.

Ytterligare undantag från tillståndsplikt – nu i 63–64 GHz-bandet

Ett nytt undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare för fordonskommunikation införs i 63–64 GHz-bandet. Exempel på sådan användning skulle kunna vara kollisionsradar och då användas framförallt för att beräkna hur långt ifrån varandra fordon befinner sig för att undvika kollision.

Exempel på andra nyheter och ändringar

  • Effekthöjning för användning av RFID (Radio Frequency IDentification) i frekvensområdet 2446–2454 MHz. RFID används exempelvis för att märka varor (istället för streckkod) och det underlättar för lagerhantering, försäljning etc.
  • Längre övergångstid för tillfällig användning av radiosändare för fordonsradar i frekvensområdet 24,25–26,65 GHz. Fordonsradar kan exempelvis användas för backvarning.
  • PTS ställer tydligare krav på amatörradiocertifieringen

Alla undantag finns i ett och samma dokument

Alla gällande bestämmelser om undantag finns samlade i ett och samma dokument. Tidigare års föreskrifter upphävs. De nya föreskrifterna presenterar samtliga undantag (gamla och nya) i frekvensordning. Den som vill få en komplett översikt över alla nya och ändrade förslag till undantag som presenteras i år bör läsa konsekvensutredningen.

Föreskrifterna träder i kraft 1 oktober 2013.

Läs föreskrifterna

 

För mer information:
Cecilia Östrand, enheten för spektrumregler, tfn 08-678 57 58
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55