PTS bjuder in till konsultationsmöte om den framtida användningen av 450 MHz-bandet

2013-10-21

PTS bjuder in till ett konsultationsmöte måndagen den 18 november 2013.

PTS har påbörjat en analys av den framtida användningen av 450 MHz-bandet. För att PTS ska få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet efterfrågar myndigheten nu marknadsaktörernas synpunkter kring bandet och dess presumtiva framtida användningsområden.

PTS vill särskilt ha svar på följande frågor:

  • Vilka behov har ni av bandet?
  • Är ni intresserade av att använda bandet?
  • Vad avser ni att använda bandet till?
  • Vilket frekvensutrymme är ni intresserade av?
  • Hur stor frekvensmängd är ni intresserade av?
  • Vilka alternativ ser ni till att använda 450 MHz-bandet?
  • Hur ser teknikutvecklingen och tillgången på utrustning för 450 MHz-bandet ut i dag och framöver?
  • Vad är enligt er en lämplig tidpunkt för tilldelning av de frekvenser där tillståndstiden går ut 2020?

För att möjliggöra en dialog kring dessa frågor bjuder PTS in till ett konsultationsmöte.

Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm
Tid: Måndag den 18 november 2013, kl. 10.30-12.00

Anmälan sker via mejl till 450MHzbandet@pts.se senast den 14 november 2013.

Oavsett om man har möjlighet att delta på mötet eller ej tar PTS gärna emot skriftliga svar till 450MHzbandet@pts.se. Sista svarsdag är 25 november 2013. Svaren på konsultationen kommer att publiceras på PTS webbplats www.pts.se.

Frågor angående denna konsultation kan ställas till Anna Beckius 08-678 57 65.

Fakta om bandet:

Med 450 MHz-bandet avses frekvensområdet 450-470 MHz. Hela 450 MHz-bandet har inom ITU pekats ut för IMT (International Mobile Telephony).

AINMT (som driver operatören Net1) tillhandahåller bredbandstjänster via CDMA, en 3G-teknik för mobiltelefoni och mobilt bredband, och disponerar totalt 2x5 MHz i 450 MHz-bandet. Frekvensutrymmet omfattar banden 462,5-467,5/452,5-457,5 MHz och tillståndet gäller t.o.m. 4 mars 2020.

Frekvensutrymmet 450-470 MHz disponeras i Sverige även för tillståndsgivning för smalbandiga landmobila tillämpningar (LMR).

Därtill används frekvenserna 457,525  457,550 457,575 467,525 467,550, 467,575 457,5375 457,5625 467,5375 och 467,5625  enligt ITU-RR för maritim kommunikation på fartyg - ”on-board communication”.