PTS föreslår nytt enklare auktionsformat för 70/80 GHz-banden

2013-10-04

Post- och telestyrelsen (PTS) önskar ytterligare synpunkter från marknaden om tilldelningen av 70/80 GHz-banden, bland annat gällande förslag till ett nytt förenklat auktionsformat och principer för tilldelning av enskilda sändare.

PTS planerar att tilldela 70/80 GHz-banden. Efter den remiss som genomfördes före sommaren önskar PTS nu ytterligare synpunkter från marknaden inom flera områden.

PTS föreslår ett förenklat auktionsformat som innebär att auktionen genomförs med ett budformulär som skickas i pappersform, istället för med auktionsprogramvara över internet. Formatet innebär lägre kostnader för budgivare i auktionen.

PTS vill även ha synpunkter på de antaganden som PTS gjort kring intressenternas kapacitetsbehov, att 2x 3 500 MHz bör räcka till tre intressenters kapacitetsbehov sett till både per länk och till per antennplats.

En del av 70/80 GHz-banden ska tilldelas som enskilda tillstånd. PTS har beskrivit principerna för hur PTS avser att tilldela dessa.

Slutligen önskas synpunkter på de resonemang som förs i remiss-sammanställningen, dvs. PTS kommenterar till de remissvar som inkom före sommaren.

Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 14 november 2013. PTS tar gärna emot yttranden i elektronisk form till adressen 70och80GHz-banden@pts.se.

Tilldelning av 70/80 GHz-banden kan ske tidigast under 2014.

För mer information:
Karoline Boström, PTS spektrumavdelning, tfn 073-644 56 20
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Ta del av remissen
Mer information om 70/80 GHz-tilldelningen