PTS gör stickprovsmätningar av mobiltäckningen

2013-05-29

PTS arbetar kontinuerligt med att främja utbyggnaden av mobilnäten och öka kunskapen om mobiltäckning. Just nu gör myndigheten stickprovsmätningar av mobiltäckningen på flera platser i landet.

Den 17 maj fick PTS tre regeringsuppdrag inom mobiltäckning. Ett av dem är att göra stickprovsmätningar för att utvärdera om telebolagens täckningskartor stämmer med verkligheten. Mätningarna genomförs på flera olika håll i landet under denna vecka. PTS ska presentera resultaten för näringsdepartementet i juni 2013. Det kan bli ytterligare mätningar senare i år om behov finns.

Dialogmöten runt om i landet

Stickprovsmätningarna är en del i PTS arbete med att främja utbyggnaden av mobilnäten och öka kunskapen om mobiltäckning. Ett nationellt dialogmöte med regionala och kommunala företrädare samt operatörer arrangeras på PTS den 30 maj. Syftet med mötet är att diskutera mobiltäckningen, skapa ett tillfälle att utbyta idéer om samverkan för utbyggnad samt identifiera goda exempel. Under hösten och vintern följer myndigheten upp det nationella mötet genom att anordna regionala dialogmöten på flera olika platser i landet för att fortsätta diskussionen och stimulera utbyggnaden av mobilnäten.

PTS har också fått i uppdrag av regeringen att kartlägga utbyggnaden av mobilnäten samt ta fram en långsiktig plan för hur mobiltäckningen ska förbättras ytterligare.

Mer information om stickprovsmätningar av mobiltäckningen

Läs regeringsuppdragen


För mer information:

Urban Landmark, chef för PTS spektrumavdelning,  tfn: 08-678 56 89
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55