PTS underlättar för enklare former av uthyrning av radiotillstånd

2013-12-12

PTS har beslutat om nya regler om undantag från kravet på medgivande från PTS vid uthyrning av radiotillstånd. Genom beslutet undantar PTS viss enklare uthyrning från kravet på medgivande.

Undantaget träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller uthyrning av enskilda tillstånd under en kortare period samt uthyrning av högst tio radiosändare inom ett blocktillstånd. Huvudregeln är att det är tillåtet att hyra ut radiotillstånd efter medgivande från PTS.

Syftet med de nya reglerna är att underlätta uthyrning och möjliggöra en effektivare spektrumanvändning.

Reglerna påverkar användningen av förstärkare till mobilnät

När privatpersoner och företag använder förstärkare, så kallade repeatrar, för att skapa bättre mobiltäckning lokalt ses detta som en uthyrning av radiotillstånd. Hittills har detta krävt tillstånd från PTS. De nya reglerna innebär att privatpersoner och företag som vill använda repeater endast behöver kontakta den berörda operatören för att få ett skriftligt godkännande. Det behövs alltså inte längre ett tillstånd från PTS.

Skriftligt godkännande från operatören krävs

Den som vill använda repeatrar inom en mobiloperatörs frekvensband måste som tidigare alltid skaffa ett skriftligt godkännande om detta från den berörda operatören. Skälet till detta är att användningen kan orsaka störningar i mobilnäten.

Ta del av föreskrifterna

Läs mer om användning av repeatrar

Läs mer om uthyrning

För mer information:
Nina Gustafsson, jurist på spektrumavdelningen, tfn: 08-678 57 25
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55