PTS underrättar Teracom om prissättning av HDTV-utsändning

2013-08-16

Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

Skyldigheterna innebär bland annat att företagets prissättning av utsändning av fri-tv ska baseras på företagets bokförda kostnader inklusive en skälig avkastning på investerat kapital. Grunden för denna underrättelse är att företagets prissättning gentemot SVT avseende HDTV-utsändning inte tycks vara baserad på det kostnadsunderlag Teracom lämnat till PTS.

Teracom har fram till den 13 september på sig att yttra sig över underrättelsen. Om så inte sker kan PTS förelägga företaget att rätta sig.

Länk till underrättelsen.

För mer information:
Lars-Göran Hansson, enheten för utsändnings- och accesstjänster, tfn: 073-640 58 34
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS beslutade i juni 2013 att Teracom har ett betydande inflytande på marknaden för utsändning av fri-tv via marknät. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden. En av dessa skyldigheter innebär att priset för utsändningstjänsterna ska baseras på Teracoms bokförda kostnader samt en skälig avkastning.

Läs mer om skyldigheterna.