PTS vill ha synpunkter på tilldelningen av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden

2013-04-11

Post- och telestyrelsen (PTS) vill ha synpunkter på tilldelningen av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden som är planerad till hösten 2013.

Det är 2×3 500 MHz som auktioneras ut i form av sju blocktillstånd om vardera 2×500 MHz. Tillstånden är nationella och tillståndshavaren kan själv, med vissa begränsningar, välja teknik och önskat användningsområde.

PTS remissar nu förslag till så kallat begränsningsbeslut och allmän inbjudan till att delta i auktionen. Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast 14 maj 2013.

Länk till remissen

För mer information: 
Anna Beckius, projektledare, tfn 08-678 55 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55