2014

Reviderade provfrågor för amatörradiocertifikat

2014-05-30 PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

Inbjudan till möte kring RSPG WG UHF gällande ”Long-term strategy on the future use of the UHF-band (470-790 MHz) in the European Union”

2014-05-14 Anmälan senast 2 juni 2014.

PTS underrättar Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2014-04-25 Bolaget har till den 30 november 2014 att rätta sig.

Så ska spektrum ge största möjliga samhällsnytta

2014-04-16 Med visionen att samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid har PTS nu beslutat en spektrumstrategi.

PTS föreslår nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2014-04-16 Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till PTS senast 15 maj 2014.

Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2014-04-07 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

Felaktig text på fakturor från PTS

2014-03-14 Ett fakturautskick från PTS som gäller radiotillstånd med fakturadatum 10 mars har på grund av ett tekniskt fel fått rubriken kreditfaktura i stället för faktura.

Mer frekvenser krävs för snabbare bredband i mobilnäten

2014-03-07 Post- och telestyrelsen (PTS) har kartlagt täckningen för taltelefoni och data i mobilnäten på regeringens uppdrag.

Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2014-03-03 I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt- och flygradiotillstånd.

Strategi ska styra spektrumförvaltningen mot största samhällsnytta

2014-02-14 PTS remitterar nu ett förslag till spektrumstrategi som ska leda till att resursen spektrum hanteras på ett sätt som ger störst nytta för samhället.

Sida 2 av 3
« 1 2 3 »