Begränsad påverkan på marksänd tv av utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2014-06-10

Trots fler anmälningar om tv-störningar tycks installation av filter lösa de allra flesta problem som har uppstått med påverkan på marksänd tv till följd av utbyggnaden av mobilnät i 800 MHz-bandet. Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Det visar PTS i rapporten ”Påverkan på marksänd tv från utbyggnaden i 800 MHz-bandet”.

Rapporten visar att det under 2012 kom in 150 anmälningar om tv-störningar från bofasta personer i områden där 4G-nät byggts ut. Denna siffra ökade under 2013 till 400 anmälningar till Telekområdgivarna. I genomsnitt har operatörerna skickat ut 60 filter per månad under andra halvan av 2013.

I de fall PTS har genomfört fältmätningar på tv-störningar har störningen inte vid något fall motsvarat definitionen av störning i operatörernas tillståndsvillkor. PTS kommer att fortsätta följa upp förekomsten av störningar till följd av utbyggnaden.

Bakgrund:

2011 vann tre aktörer tillstånd i 800 MHz-bandet; HI3G, TeliaSonera Mobile Networks och Net4Mobility. Eftersom marksänd tv sänds i frekvenserna intill 800 MHz-bandet identifierades en risk för att mottagningen av tv skulle påverkas när bandet byggs ut.

Tillstånden förenades därför med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning, och de måste samarbeta för att hantera och avhjälpa de problem som eventuellt uppstår. (Detta gäller de problem som omfattas av den definition av tv-störningar som finns i tillståndsvillkoren.)

Tillståndshavarna ska också erbjuda en gemensam kontaktpunkt dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användning i 800 MHz-bandet kan vända sig med en anmälan. Det är Telekområdgivarna som är denna kontaktpunkt.

Läs rapporten (pdf, nytt fönster)

För mer information:

Lars Eklund, chef för enheten för spektrumtillsyn, tfn: 070-815 10 71
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55