Möjlighet att ansöka om ett tillstånd i 10,5 GHz-bandet

2014-06-04

PTS avser att meddela tillstånd i 10266-10294 MHz/10614-10644 MHz, dvs. i 10,5 GHz-bandet.

Tillståndet gäller i hela landet utom i Hallands och Gotlands län, och är det tillstånd som är otilldelat efter auktionen av 10,5 GHz-bandet 2011.

Tillståndet är förenat med de villkor som beskrivs för tillstånd 3 i bilaga A i allmän inbjudan med diarienummer 11-4937. Länk till allmän inbjudan (http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2011/11-4937-allman-inbjudan-105-ghz-bandet.pdf ).

Årsavgiften för tillståndet är i år 158 254 kr.

Ansökan om tillstånd 3 i 10,5 GHz-bandet ska vara PTS tillhanda senast 29 juni 2014. Därefter beslutar PTS om hur och när frekvensbandet ska tilldelas.

Ansökan kan skickas med e-post till pts@pts.se.

För mer information:
Lena Liman, enheten för spektrumstillstånd, tfn: 08-678 57 40