PTS öppnar 70/80 GHz-bandet för enskilda tillstånd för fast radio

2014-11-04

Post- och telestyrelsen (PTS) öppnar från den 1 december 2014 för ansökningar om enskilda tillstånd för fast radio i 70/80 GHz-bandet.

Den del av frekvensutrymmet, 2 x 2 000 MHz, som nu öppnas för enskilda tillstånd är inom frekvensområdet 71 125 – 73 125/81 125 – 83 125 MHz.

Tillståndstiden är till och med 31 december 2024.

Läs mer om det aktuella frekvensbandet och hur man ansöker.

Resterande del av bandet öppnas inte för tillståndsgivning i nuläget. PTS kommer att följa olika aktörers efterfrågan på frekvensutrymme i det aktuella frekvensbandet samt den tekniska utvecklingen för att, när behov finns, avgöra vilken användning som är lämpligast för det kvarvarande frekvensutrymmet.

För mer information:
Mikael Stern, enheten för spektrumtillstånd, tfn: 08-678 56 61
eller PTS presstjänst, tfn: 08-578 55 55