PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2014-10-20

Post- och telestyrelsen (PTS) uppdaterar nu sin inriktningsplan för det radiospektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren. Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under perioden 2016-2018.

Bland dessa återfinns t.ex. 700 MHz bandet (694-790 MHz). Vidare har PTS i en förstudie (PTS-ER-2014:22) övervägt den framtida användningen av 450 MHz bandet, vilket nu leder till en nytilldelning under perioden. Arbetet med harmonisering av spektrum för mobila radioanvändningar inom Europa medför också att frekvensbanden 2300-2400 MHz och 1452-1492 MHz förväntas kunna tilldelas.

PTS spektrumstrategi syftar till att maximera samhällnyttan av radiospektrum över tid, och ska bidra till att radiospektrum räcker till samhällets behov, idag och i framtiden. Undantag från tillståndsplikt, delad användning och uthyrning av spektrum är några metoder för att realisera detta, liksom PTS arbete med internationell harmonisering inom spektrumområdet.

Konsumenternas efterfrågan ökar, de vill använda allt fler radiotjänster och de vill ha mobil tillgång till dem. Därför behövs mer it-infrastruktur med hög kapacitet i Sverige, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade användningar genom tillräcklig tillgång på radiospektrum, som möter efterfrågan.

Ta del av inriktningsplanen

För mer information:
Ylva Mälarstig, chef enheten för spektrumanalys, tfn: 073-640 58 55
eller PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55