2015

Inbjudan till förberedelsemöte inför nästa RSPG-möte

2015-05-21 Anmälan om deltagande senast 29 maj 2015.

PTS publicerar uppdaterad version av rapport om mobilnätsutbyggnad

2015-05-13

PTS bjuder in till informationsmöte om 700 MHz-tilldelningen

2015-05-13 Mötet hålls den 8 juni 2015

Importerade DECT-telefoner stör radioanvändning

2015-05-11 Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda.

PTS föreslår förlängt skydd för järnvägens radiokommunikation

2015-04-29 Synpunkter på beslutsförslagen ska lämnas senast 14 maj.

Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) Plenary meeting, Helsingfors, Finland

2015-04-24 Anmäl deltagande senast 22 juni 2015.

PTS förelägger Teracom att justera priser

2015-04-23

Krav i 700 MHz-bandet kan ge bättre täckning och kapacitet

2015-04-15 Det s.k. 700 MHz-bandet som i dag används för marksänd tv blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017.

Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2015-04-07 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

PTS underrättar Teracom att justera priser

2015-03-27 Företaget har fram till den 17 april 2015 på sig att rätta till sin prissättning.

Sida 3 av 4
« 1 2 3 4 »