2015

PTS talar vid seminarium om marknadskontroll

2015-03-11 Den 21 april anordnar Marknadskontrollrådet seminariet "Din produkt, ditt ansvar".

PTS kräver att återförsäljare återkallar utrustning som stör mobilnäten

2015-03-06 PTS kräver att återförsäljare återkallar sålda repeatrar.

PTS inhämtar synpunkter från marknaden för delar av 1800 MHz bandet

2015-03-03 Sista dag för att lämna svar är 25 mars 2015.

Remiss av PTS Förstudierapport 700 MHz

2015-03-03 PTS har undersökt framtida användning i bandet.

Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2015-03-02 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt – och flygradiotillstånd.

Inbjudan till nationella förberedelser inför WG FM den 18-22 maj 2015

2015-02-27 Anmälan senast 17:00 13 maj 2015.

Inbjudan till förberedelsemöte inför nästa RSPG-möte

2015-02-06 Anmälan till mötet senast onsdag 11 februari 2015.

Inbjudan till nationellt förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC), Budapest, Ungern

2015-01-30 25 februari kl. 13:00.

PTS förelägger Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2015-01-14 Bolaget har inte byggt ut bredbandstäckning i enlighet med PTS krav.

Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

2015-01-12 Med start idag skickar PTS ut fakturorna för årsavgifter för radiotillstånd i tre omgångar under våren.

Sida 4 av 4
« 1 2 3 4