2016

Inbjudan till nationella förberedelser inför WG FM den 17-21 oktober 2016 i Frankrike

2016-09-09 Anmälan om deltagande senast 12 oktober 2016.

Inbjudan till informationsmöte i Lycksele om hur EU:s bredbandsmål kan uppnås till 2020

2016-09-09 Anmäl dig senast 3 oktober

Inbjudan till 5G-forum

2016-09-01 PTS bjuder in till ett 5G-forum möte onsdag 28 september 2016.

PTS föreslår att avvakta med tilldelning av 3438−3510 och 3538−3600 MHz genom urvalsförfarande

2016-08-30 Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter

Goda förutsättningar för grannsämja när 700 MHz-bandet byggs ut

2016-08-26 All nödvändig koordinering med grannländerna är klar

Inbjudan till produktseminarium om lagar och marknadskontroll i Malmö

2016-08-15 PTS, Elsäkerhetsverket och Energimyndigheten bjuder in till seminarium.

Inbjudan till nationellt förberedelsemöte för ECC PT1#53 i september 2016

2016-08-12 Sista dag för anmälan är onsdag den 7 september 2016.

PTS planerar dialog om mobilt bredband för samhällsviktig verksamhet

2016-07-15 Dialogmöten samt en workshop planeras.

Informationsmöte angående regeringsuppdrag om frekvensplanering för analog kommersiell radio

2016-07-07 Anmälan om deltagande senast 29 augusti.

Nya föreskrifter om krav på radioutrustning

2016-07-06 Föreskrifterna är ett del av införlivandet av ett nytt EU-direktiv

Sida 3 av 7
« 1 2 3 4 5 6 7 »