2017

Jonas Wessel ny ordförande för RSPG

2017-11-21 Organisationen är rådgivande till EU-kommissionen i spektrumfrågor

Inbjudan till ett nationellt förmöte för SE45 och FM57 (WAS/RLAN 5925-6425 MHz)

2017-11-10 Mötet hålls den 28/11 2017

Inbjudan till nationella förberedelser inför möte i EU:s radiospektrumkommitté (RSC)

2017-11-10 Mötet hålls 6-7 december 2017

PTS uppdaterar sin inriktningsplan för spektrumhantering

2017-11-02 Syftet med planen är att säkerställa hög transparens.

Inbjudan till 5G-forum

2017-10-26 Anmälan om deltagande senast 9 november 2017.

Remiss av uppdaterad förstudie inför tilldelning av frekvensutrymme i 700 MHz-bandet

2017-10-24 Sista svarsdag är den 15 november 2017.

Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

2017-10-23 Anmälan om deltagande senast 13 november 2017.

Inbjudan till produktseminarium om lagar och marknadskontroll

2017-10-19 Anmälan om deltagande senast 3 november 2017.

Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC Plenary meeting

2017-10-12

Inbjudan till samtal om 5G spektrumplan, etapp 2

2017-10-09 Anmälan om deltagande senast 13 oktober 2017.

Sida 1 av 5
1 2 3 4 5 »