2017

PTS skapar utrymme för mer analog kommersiell radio

2017-06-30 Myndigheten lämnar i dag sin frekvensplanering till regeringen

Inbjudan till informationsmöte inför tilldelning i 700 MHz-bandet

2017-06-28 Anmälan senast den 4 september

Forsknings- och testanläggningen AstaZero får tillstånd för 5G-tester

2017-06-28 AstaZero ska använda 5G-tekniken i sin testmiljö för trafiksäkerhet och självkörande fordon.

Välkomna på förmöte inför WG SE#77

2017-06-20 Anmälan om deltagande senast 18 september 2017.

Liten ökning av störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2017-06-16 PTS redovisar sin uppföljning för 2016

Skarpt läge för RED från och med 13 juni 2017

2017-06-13 Nu ska all ny utrustning på marknaden uppfylla nya direktivets krav

Inbjudan till nationellt förmöte inför WP5D

2017-06-02 Anmälan om deltagande senast 8 juni 2017.

Inbjudan till nationella förberedelser inför möte i EU:s radiospektrumkommitté (RSC)

2017-05-29 Anmälan om deltagande senast 3 juli 2017.

Inbjudan till nationella förberedelser inom EU, RSC och RISC

2017-05-29 Anmälan om deltagande senast 26 juni 2017.

PTS har inventerat spektrumutnyttjandet i höga frekvensband

2017-05-12 Inventeringen blir ett verktyg för framtida analyser och tilldelningar

Sida 3 av 5
« 1 2 3 4 5 »