2017

Inbjudan till 5G-forum 29 maj 2017

2017-05-05 Anmälan om deltagande senast 26 maj 2017.

Remiss av regler och villkor inför auktionen i 450 MHz-bandet

2017-05-04 Senaste svarsdag är 26 maj 2017

Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2017-04-07 Andra omgången fakturor för årsavgifter för båtradiotillstånd skickas ut i dag.

Inbjudan till nationella förberedelser inför WG FM

2017-04-04 Anmälan om deltagande senast 10 maj 2017.

PTS: Nu finns tillgängligt utrymme för 5G-tester i Sverige

2017-03-31 Myndigheten publicerar i dag sin spektrumplan för 5G-tester

PTS har fattat nya delegationsbeslut avseende amatörradiofrågor

2017-03-23 FRO och SSA får fortsatt delegation.

Inbjudan till informationsmöte om radioutrustningsdirektivet (RED)

2017-03-16 Anmälan senast den 5 maj

Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet - komplettering

2017-03-02 Anmälan om deltagande senast 2 mars 2017.

Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2017-02-22 Fakturorna för årsavgifter för båtradiotillstånd skickas ut i två omgångar under våren.

PTS Inriktningsplan för spektrumhantering

2017-02-17 PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

Sida 3 av 4
« 1 2 3 4 »