Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS förelägger Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2015-01-14 Bolaget har inte byggt ut bredbandstäckning i enlighet med PTS krav.

Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

2015-01-12 Med start idag skickar PTS ut fakturorna för årsavgifter för radiotillstånd i tre omgångar under våren.

PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2014-12-19 Nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare träder i kraft 1 januari 2015.

Importerade spårsändare stör radioanvändning

2014-12-05 Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda.

Inbjudan till nationella förberedelser inför WG FM den 9-13 februari 2015

2014-11-14 Anmälan senast 4 februari 2015.

PTS öppnar 70/80 GHz-bandet för enskilda tillstånd för fast radio

2014-11-04 Ansökan från 1 december 2014.

Inbjudan att delta i utlottning av kostnadsfri publicering av satellitanmälan

2014-10-24 Intresseanmälan senast 7 november 2014

Inbjudan till förberedelsemöte inför nästa RSPG-möte

2014-10-21 Anmälan om deltagande senast 31 oktober.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2014-10-20 Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under perioden 2016-2018.

Begränsad påverkan på marksänd tv av utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2014-06-10

Sida 15 av 42
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »