Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2014-10-20 Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under perioden 2016-2018.

Begränsad påverkan på marksänd tv av utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2014-06-10

Möjlighet att ansöka om ett tillstånd i 10,5 GHz-bandet

2014-06-04 Ansökan ska ha inkommit till PTS senast 29 juni 2014.

Fortsatta möjligheter för flera i 450 MHz-bandet

2014-06-03 PTS har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 450 MHz-bandet, där det blocktillstånd som finns löper ut år 2020.

Reviderade provfrågor för amatörradiocertifikat

2014-05-30 PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

Inbjudan till möte kring RSPG WG UHF gällande ”Long-term strategy on the future use of the UHF-band (470-790 MHz) in the European Union”

2014-05-14 Anmälan senast 2 juni 2014.

PTS underrättar Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2014-04-25 Bolaget har till den 30 november 2014 att rätta sig.

Så ska spektrum ge största möjliga samhällsnytta

2014-04-16 Med visionen att samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid har PTS nu beslutat en spektrumstrategi.

PTS föreslår nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2014-04-16 Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till PTS senast 15 maj 2014.

Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2014-04-07 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

Sida 17 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »