Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS underrättar Teracom om prissättning av HDTV-utsändning

2013-08-16 PTS underrättar Teracom om att myndigheten har anledning att tro att företaget inte följer de skyldigheter som PTS har beslutat om.

Avstamp för dialog om bättre mobiltäckning

2013-05-30 PTS har arrangerat dialogmöte om mobiltäckning och kapacitet.

Inbjudan till seminarium om hur PTS ska arbeta för att maximera samhällsnyttan av radiospektrum

2013-05-29 Anmälan om deltagande senast 10 juni 2013.

PTS gör stickprovsmätningar av mobiltäckningen

2013-05-29 Nu testar PTS telebolagens täckningskartor genom att göra stickprovsmätningar i mobilnäten på flera platser i landet.

CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) har möte i Toulouse, Frankrike, den 18-21 juni 2013

2013-05-20 PTS bjuder in till ett förberedelsemöte 10 juni 2013.

PTS vill ha synpunkter på tilldelningen av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden

2013-04-11 PTS vill ha synpunkter på tilldelningen av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden som är planerad till hösten 2013.

Informationsmöte om tilldelningen av 70/80 GHz-banden

2013-03-05 Mötet äger rum den 27 mars 2013. Anmälan för deltagande senast 22 mars.

Seminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES

2013-02-20 Marknadskontrollrådet arrangerar seminarium den 25 april, 2013

Internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet påbörjad

2012-11-20 En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete med internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet. PTS deltar aktivt i harmonieringsarbetet och avvaktar med tilldelning av bandet i Sverige.

PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2012-09-12 PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft den 1 oktober 2012.

Sida 19 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »