Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS föreslår fortsatt reglering på marknaden för ljudradio i marknät

2012-09-10 Nu inleder myndigheten ett första samråd av sina beslutsförslag.

PTS föreslår fortsatt reglering av fri-tv i marknät

2012-06-20 Nu inleder myndigheten ett andra samråd av sina förslag till beslut.

PTS gör det enklare att hyra ut radiotillstånd

2012-06-19 PTS föreslår föreskrifter som underlättar uthyrning av radiotillstånd. Lämna synpunkter senast 7 september.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2012-06-11 PTS uppdaterar nu sin inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren.

PTS följer upp 800 MHz-bandets påverkan på marksänd tv

2012-05-23 PTS har följt upp tillståndsvillkoren i 800 MHz-bandet och kan inte konstatera några störningar på marksänd tv. Tillsynen fortsätter allt eftersom utbyggnaden fortsätter.

PTS föreslår fortsatt reglering av fri-tv i marknät

2012-02-24 Myndigheten föreslår bland annat skyldighet för Teracom att hålla priser som baseras på historiska kostnader.

Frekvenser för mobila tjänster i 700 MHz-bandet viktig fråga på WRC-12

2012-02-22 Världsradiokonferensen, WRC-12, har avslutats efter fyra veckor.

PTS medger överlåtelse av radiotillstånd till Net4Mobility

2012-02-07 PTS medger att Tele2:s och Telenors tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet och del av 900 MHz-bandet överförs till Net4Mobility.

PTS föreslår undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2012-01-25 PTS vill ha synpunkter på förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Svaren ska ha inkommit senast 22 februari 2012.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2011-12-15 PTS uppdaterar nu sin inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren.

Sida 20 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »