Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Frekvensplanen uppdaterad

2010-03-16 PTS har uppdaterat den svenska frekvensplanen.

Spektrumauktioner fungerar bra men PTS bör lyssna mer

2010-03-10 Spektrumauktioner fungerar bra, men PTS bör lyssna mer på marknaden. Det har framkommit i en undersökning av spektrumauktioner som beställts av PTS.

PTS förnyar tillstånd i 1800 MHz-bandet

2010-02-19 PTS har beslutat att tre tillståndshavare får behålla 2x10 MHz vardera. Den fjärde tillståndshavaren får 2x5 MHz. Detta för att de ska kunna fortsätta erbjuda mobiltelefoni via GSM.

PTS bjuder in till radiolänkforum

2010-02-16 Diskussion kring aktuella radiolänkfrågor den 25 mars 2010.

PTS förenklar för aktörer att ansöka om radiotillstånd

2010-02-01 Från och med den 1 februari 2010 kan aktörer ansöka om tillstånd för att använda radiosändare i 3,7 GHz-bandet på ett enklare sätt.

Förslag till reglering för radio i marknätet – EU-samråd inleds

2010-01-04 I dag skickar PTS slutligt förslag till reglering för radio i marknätet på samråd till EG-kommissionen och regleringsmyndigheter i Europa. De har till den 4 februari 2010 på sig att inkomma med synpunkter.

PTS samråder beslut om frekvenstilldelning i 1800 MHz-bandet

2009-12-08 De operatörer som har tillstånd i 1800 MHz-bandet har ansökt om förlängning av sina tillstånd när dessa går ut. PTS föreslår att tre tillståndshavare får behålla 2x10 MHz vardera för att kunna fortsätta erbjuda mobiltelefoni via GSM.

PTS vill ha synpunkter på tilldelning av 800 MHz-bandet

2009-09-28 PTS efterfrågar marknadens synpunkter på den framtida användningen av 800 MHz-bandet. PTS genomför samtidigt en intresseundersökning i bandet.

PTS beslutar om nya undantag från tillståndsplikt

2009-09-16 Under våren 2009 har EG-kommissionen beslutat om ytterligare harmonisering av radiospektrum. PTS har därför beslutat om nya undantag från tillståndsplikt. Fler frekvensband för amatörradiotrafik undantas också från tillståndsplikt.

PTS bjuder in till spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet

2009-09-16 PTS kommer att hålla en spektrum­auktion i 3,7 GHz-bandet i november. Sista ansöknings­dag är 26 oktober 2009.

Sida 25 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »