Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS bjuder in till spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet

2009-09-16 PTS kommer att hålla en spektrum­auktion i 3,7 GHz-bandet i november. Sista ansöknings­dag är 26 oktober 2009.

PTS auktion av spektrum i 28 GHz-bandet startar i dag

2009-09-15 I dag startar PTS auktion för att dela ut blocktillstånd i 28 GHz-bandet. Auktionen genomförs via e-post.

PTS förslag till auktionsregler i 3,7 GHz-bandet på remiss

2009-06-10 Under hösten 2009 planerar PTS att dela ut tillstånd för trådlöst bredband i 3,7 GHz-bandet genom en auktion. Sista svarsdag på remissen 17 augusti.

PTS bjuder in intressenter till ett möte om användning av repeatrar för mobil telefoni

2009-05-18 PTS bjuder in intressenter till ett diskussionsmöte om repeateranvändningen i Sverige.

Lättnader för användare av amatörradio

2009-05-04 PTS föreslår bland annat att fler frekvensband för amatörradiotrafik och GSM-trafik på fartyg undantas från tillståndsplikt.

PTS bjuder in till 800-forum den 7 maj 2009

2009-04-27 Inför nästa omgång internationella möten som berör frekvensbandet 790-862 MHz och skydd av tjänster i intilliggande frekvensband så planerar PTS att hålla det femte 800-forum mötet.

PTS medger överlåtelse av Nordisk Mobiltelefons tillstånd

2009-03-12 PTS har beslutat att medge att Nordisk Mobiltelefon överlåter sina radio- och nummertillstånd i det s.k. 450 MHz-bandet till Lagrummet December nr 1580 (bolaget kommer att byta namn till AINMT Sverige AB).

Studie om kompatibilitet mellan nät i 800 MHz-bandet och marksänd digital TV

2009-02-11 Studien utförd av Progira Radio Communication AB på uppdrag av PTS.

Spektruminnehav grund för ny avgiftsmodell

2009-01-15 PTS har tagit fram en ny modell för avgifter inom radio­området, som avses börja gälla 2010.

PTS möjliggör nytilldelning i 800 MHz-bandet

2008-12-03 PTS presenterar nu en planeringslösning för marksänd digital TV i UHF som möjliggör nytilldelning i 800 MHz-bandet.

Sida 26 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »