Beslut om ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) för 11-serien.

2003-10-29