Beslut om nytt nummer för massanropstjänster

2003-07-03

PTS har fattat beslut om att flytta massanropstjänsten från nummerserierna 0718 och 0963 till nummerserie 099.


Läs beslutet (pdf 114 kB)