ERG samråd

2003-12-09

ERG har den 5 december 2003 inlett ett samråd om skyldigheter (remedies). Samrådet sker med utgångspunkt i en rapport (Draft joint ERG/EC approach on appropriate remedies in the new regulatory framework) som behandlar frågor om åläggande av skyldigheter. Genom samrådet inbjuds operatörer och andra intressenter att till ERG inkomma med skriftliga yttranden över rapporten. Mer information om samrådet och om den hearing som ERG planerar att hålla inom ramen för detta finns på http://www.erg.eu.int/documents/index_en.htm