Informationsmöte 5 november 2003

2003-11-11


PTS bjöd in operatörer till ett informationsmöte den 5 november 2003. Syftet med mötet var att informera marknaden om större pågående aktiviteter inom myndigheten.

Bl.a. togs följande områden upp: SMP, USO, IRG/ERG, kalkylarbete, konsumentskydd och PTS arbete med säkerhetsfrågor.

Inbjudan

Material från mötet