TeliaSoneras referenserbjudande granskat i tillsynsrapport

2003-06-27

PTS har i en slutlig tillsynsrapport granskat TeliaSoneras erbjudande om samtrafik, så kallat referenserbjudande.

Granskningen inleddes i november 2002 och omfattar endast vissa villkor i erbjudandet som i flera fall ifrågasatts av andra operatörer. TeliaSonera ska senast den 29 augusti 2003 lämna en redogörelse för de åtgärder företaget vidtagit med anledning av PTS granskning. PTS har avslutat tillsynsarbetet 25 september. (Se underrättelsen nedan.)

Läs rapporten
Läs bilagan

Läs underrättelsen