Så efterfrågar svenska konsumenter telefoni och Internet

2004-12-21

PTS har för tredje året i rad undersökt svenska konsumenters syn på telefoni och Internet. Undersökningen har genomförts av Temo och ger bland annat svar på hur konsumenterna använder fast telefoni, mobiltelefoni och Internet. Andra frågeställningar är konsumenternas kännedom om möjligheten att göra förval och mobil nummerportabilitet samt hur nöjda de är med de val de gjort på tele- och IT-marknaden.

Undersökningen visar bland annat att 90 procent av den svenska befolkningen 16-75 år använder fast telefoni och att två av tre är nöjda med den operatör som de valt. Drygt nio av tio använder mobiltelefon och även där är två av tre nöjda med den operatör de valt.

Se hela undersökningen ”Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation – en individundersökning”.