Sverige bör införa en funktion som gör det möjligt att använda vanliga telefonnummer på Internet

2004-12-27

Sverige bör införa kommersiell drift av ENUM, en funktion som översätter telefonnummer till domännamn av den typ som används på Internet, det föreslår PTS i en rapport.

ENUM kan underlätta för tjänster som både använder traditionella telefonnät och datanät. Ett exempel på en sådan tjänst är den snabbt framväxande IP-telefonin. ENUM gör det till exempel möjligt att koppla e-post-, webbadress och SIP-adresser, till det vanliga telefonnumret (E.164-numret). PTS anser att ett permanent införande av ENUM kan förbättra konkurrensen mellan marknadens aktörer, vilket kommer slutkunderna till godo.

PTS föreslår att regeringen genom Näringsdepartementet tar det administrativa ansvaret för drift av den aktuella domänen genom att utse en registreringsenhet. PTS bör få en renodlad tillsynsroll.

Befintlig lagstiftning, främst lagen om elektronisk kommunikation, personuppgiftslagen och konkurrenslagen, anses vara tillräcklig för att reglera ENUM. Lagstiftningen kompletteras med koncessionsavtalet för en registreringsenhet och branschens självreglering.

ENUM är en teknisk specifikation som har tagits fram av en arbetsgrupp inom Internet Engineering Task Force, IETF. Enligt denna specifikation blir PTS telefonnummer (08-678 55 00) omgjort till ett domännamn 0.0.5.5.8.7.6.8.6.4.e164.arpa. Detta domännamn översätts sedan till andra Internetbaserade adresser. PTS har i samarbete med branschaktörer bedrivit ett svenskt försök med ENUM sedan 2002. Ett nybildat branschforum, ENUM Forum, ska arbeta med vissa frågor kring införandet.

Österrike har under december, som ett av de första länderna, infört ENUM permanent och förberedelser för ett införande sker bland annat USA och Storbritannien.

Läs rapporten.

För vidare information: Joakim Strålmark, avdelningen för marknadsfrågor, tfn: 0708-114064.