Bredbandsoperatörer ska inte tvingas betala avgift för produktbyte

2005-12-19

Post- och telestyrelsen, PTS, förelägger idag Telia Sonera att sluta att ta ut en engångsavgift på 380 kronor av bredbandsoperatörer vars kunder vill säga upp telefonabonnemanget hos Telia Sonera men behålla sin bredbandstjänst.

En operatör som erbjuder bredband via till exempel ADSL köper produkten delad ledning av Telia Sonera i de fall då slutkunden har ett traditionellt telefonabonnemang. Telefonabonnemanget bär då en del av kostnaden för nätanslutningen. Om slutkunden säger upp sitt telefonabonnemang men vill behålla bredbandstjänsten kan Telia Sonera ställa som krav att bredbandsoperatören övergår till att köpa produkten hel ledning, som täcker hela kostnaden för anslutningen. När en övergång sker från delad till hel ledning tar Telia Sonera ut en administrativ avgift på 380 kronor.

PTS anser att en avgift inte är motiverad, eftersom bredbandsoperatören inte själv initierar produktbytet och eftersom produktbytet egentligen inte är nödvändigt för den aktuella bredbandstjänsten. Avgiften strider mot Telia Soneras skyldighet att ersättning för tillträde till kopparnätet ska vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna. Därför förelägger PTS Telia Sonera att omedelbart sluta ta ut avgiften.

Till föreläggandet (öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Joanna Ledunger, chef avdelningen för marknadsfrågor, tfn: 08-678 57 57