Bredbandsutvecklingen i landet är hotad

2005-12-08

De senaste årens utveckling där allt fler konsumenter fått tillgång till bredband och fått fler operatörer att välja mellan riskerar att avstanna eller begränsas till vissa delar av landet.

Det visar rapporten ”Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet” från Post- och telestyrelsen, PTS.

Skälet till detta är att alternativa operatörer inte har tillgång till en viktig möjlighet att få tillträde till Telia Soneras accessnät, bitströmsaccess. Denna produkt ger förutsättningar för konsumenter att få fler operatörer att välja mellan, även där kundunderlaget är begränsat. Bitströmsaccess är också viktig för nya operatörers möjlighet att ta sig in på marknaden. Då bredbandsmarknaden är i stark tillväxt riskerar de sneda marknadsförhållanden som uppstår i dag att bli bestående.

För mer information: Joanna Ledunger, chef för avdelningen för marknadsfrågor, tfn 08-678 57 57

Rapporten Förutsättningar för hållbar konkurrens på bredbandsområdet (öppnas i nytt fönster).
Se även faktabladet som baserar sig på rapporten. (öppnas i nytt fönster)