PTS kräver tät rapportering när telenätet i Småland återställs

2005-12-15

Telia Soneras återställningsarbete i telenätet efter stormen Gudrun fortskrider på ett tillfredsställande sätt, men bolaget informerade för dåligt inledningsvis. Det konstaterar Post- och telestyrelsen, PTS, i en delrapport i det pågående tillsynsärendet mot Telia Sonera.

Telia Sonera uppger att man kommer att uppnå normalt serviceläge i telenätet den närmaste tiden. Det innebär att telenätet i stort, trots provisoriska lagningar, inte ska uppvisa fler störningar än normalt och att felen ska vara lagade inom samma tid som de vanligtvis åtgärdas.

– Vi följer Telia Soneras återställningsarbete noggrant och bedömer att tids- och åtgärdsplanen är rimlig. De rapporterar till oss varje månad och vi följer också upp de klagomål som kommer in till oss. Det är viktigt att alla i Sverige har tillgång till fungerande kommunikation, säger Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet på PTS.

PTS konstaterar att Telia Sonera kunde ha informerat kommuner, enskilda abonnenter och andra berörda på ett bättre sätt under och efter stormen. Det hade till exempel kunnat underlätta för kommunerna att sätta in resurser och bedöma om trygghetslarm och liknande system fungerade. Läget har dock förbättrats sedan i oktober, då Telia bland annat började lägga ut detaljerad information om återuppbyggnaden på sin webbplats.

Telenätet i det stormdrabbade området kommer, enligt Telia Sonera, att vara helt återställt den 31 december 2006. PTS tillsyn mot Telia Sonera pågår under hela återställningsarbetet.

Det är operatörerna som ansvarar för att de elektroniska kommunikationerna fungerar. PTS kompletterar med förebyggande åtgärder, till exempel genom att tillsammans med operatörerna finansiera reservel och dubbla (redundanta) förbindelser i näten. Det sker utifrån krishanteringssystemet och totalförsvarets behov. PTS har också ett tillsynsansvar vid större avbrott i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.

Läs Promemoria till Telia Sonera (öppnas i nytt fönster).

För mer information: Anders Johanson, chef för avdelningen för nätsäkerhet, tfn 0708-45 44 50