PTS presenterar slutgiltig hybridmodell för 2006

2005-12-16

PTS publicerar idag nya kostnadsresultat för samtrafik och LLUB. Läs mer.