PTS presenterar vägledning för att lösa problem med blockerad ADSL-anslutning

2005-12-21

PTS har mottagit klagomål från konsumenter som har problem att ADSL-abonnemang på grund av att deras anslutning i telestationen blockeras av en annan operatör. PTS anser att operatörerna på marknaden bör kunna lösa dessa problem. Som vägledning har PTS producerat en skrivelse som skickats ut till operatörerna.

PTS har mottagit klagomål från konsumenter som har problem att teckna abonnemang för bredband via ADSL. Problemen består bland annat i att deras anslutning i telestationen reserverats och blockeras av en annan operatör, som konsumenten inte tecknat avtal med. Konsumenten har inte kunnat få information om vilken operatör som blockerar anslutningen, utan hänvisats till att ringa runt till olika operatörer och fråga. Den bredbandsoperatör som har ett avtal med en konsument har också, efter att den operatör som blockerar anslutningen kunnat identifieras, haft problem med att få reservationen hävd och därmed få tillgång till anslutningen.

PTS anser att operatörerna på marknaden bör kunna lösa dessa problem. Som vägledning har PTS producerat en skrivelse som skickats ut till operatörerna. Skrivelsen ska ses som en vägledning för hur operatörerna ska agera på detta område och en tolkning av bestämmelserna i det beslut om skyldigheter för Telia Sonera som PTS beslutat om.

  • PTS anser att Telia Sonera ska lämna ut information om vilken operatör som blockerar en slutkunds anslutning till den bredbandsoperatör som vill ansluta denna slutkund.
  • En operatör som har en avtalsrelation om bredbandstjänster med en slutkund ska av Telia Sonera ges företräde till anslutningen.

PTS anser dock inte att Telia Sonera ska ställa krav på att operatören styrker att den har ett avtal med slutkund, utan de rutiner som tillämpas idag bör fortfarande tillämpas. Principen om företräde ska gälla då Telia Sonera avslår en begäran från en operatör med hänvisning till att kopparaccessen används eller reserverats av en annan operatör utan avtalsrelation med den aktuella slutkunden.

Länk till skrivelsen