PTS tar in synpunkter från operatörer om grossistprodukten för telefonabonnemang

2005-12-27

Abonnemangsreformen inom fast telefoni har inneburit att hundratusentals abonnenter har bytt operatör under 2005. Men även om reformen har haft stor genomslagskraft finns fortfarande vissa problem. Detta konstaterar Post- och telestyrelsen, PTS, i en sammanställning.

Operatörerna har haft kapacitet att hantera många av problemen, men PTS kommer att gå vidare i tillsynen. Med stöd av bland annat underlag som kommer från operatörernas synpunkter på den aktuella sammanställningen är ambitionen att lösa problemen i dialog med operatörerna och där så är befogat genom andra åtgärder.

Det var i februari 2005 som PTS beslutade att Telia Sonera ska erbjuda andra operatörer en grossistprodukt för telefonabonnemang. PTS har därefter granskat hur abonnemangsmarknaden fungerar och agerat för att åtgärda problem genom tillsyn. Nu publicerar PTS en sammanställning som beskriver statusen i myndighetens tillsynsarbete.

Sammanställning (pdf 365 kB öppnas i nytt fönster)

Bilaga (pdf 332 kB öpnnas i nytt fönster)