Länsrätten upphäver PTS beslut om att Telia Sonera ska upphöra med engångsavgift vid byte från delad till hel ledning

2006-12-15

Länsrätten upphäver PTS beslut om att förelägga Telia Sonera att sluta att ta ut en engångsavgift på 380 kronor av bredbandsoperatörer som tvingas gå över från delad till hel ledning. PTS avser att överklaga länsrättens dom.

Länsrättens dom innebär att Telia Sonera får fortsätta ta ut den aktuella engångsavgiften. Avgiften tas ut av bredbandsoperatörer vars kunder vill säga upp telefonabonnemanget hos Telia Sonera men behålla sin bredbandstjänst. Operatören tvingas då byta från grossistprodukten delad ledning till grossistprodukten hel ledning. PTS anser att avgiften inte är motiverad eftersom operatören inte själv initierar produktbytet, och eftersom bytet inte är nödvändigt för den aktuella bredbandstjänsten.

PTS anser fortfarande att avgiften strider mot Telia Soneras skyldighet att ersättning för tillträde till kopparnätet ska vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna, och avser därför att överklaga domen.

I december 2005 förelade PTS Telia Sonera att upphöra med att ta ut en engångsavgift av andra operatörer för produktbyte från delad till hel ledning.

För mer information: Charlotte Ingvar-Nilsson, rättschef, tfn: 0708-114026

Länsrättens målnummer för domen är: 406-06

Läs mer om föreläggandet