PTS modell för att bedöma Telia Soneras samtrafikpriser i fasta nätet godkändes av länsrätten

2006-11-20

Länsrätten ger PTS rätt och avslår i dag i en dom Telia Soneras överklaganden av PTS förelägganden om samtrafik i det fasta nätet.

Länsrätten konstaterar att PTS modell (den så kallade hybridmodellen) kan användas för att bedöma om Telia Soneras samtrafikpriser är kostnadsorienterade enligt lagen om elektronisk kommunikation. De prisnivåer som anges i föreläggandena tillförsäkrar Telia Sonera kostnadsorienterad ersättning och PTS förelägganden är rimliga och proportionella, enligt länsrätten.

PTS beslöt i förelägganden den 28 april 2005 respektive 24 maj 2006 att Telia Sonera skulle sänka sina samtrafikpriser i det fasta telenätet. Telia Sonera överklagade dessa förelägganden till länsrätten som beslöt att föreläggandena tills vidare inte skulle gälla i väntan på rättens prövning. Dagens dom innebär att PTS förelägganden mot Telia Sonera gäller och att företaget ska sänka sina samtrafikpriser.

För mer information:

Charlotte Ingvar-Nilsson, rättschef, 0708-11 40 26

Samtrafikpris är, i det här fallet, det pris andra operatörer betalar för att skicka samtal vidare från eller till Telia Soneras fasta nät. Telia Sonera har en marknadsdominans när det gäller det fasta telenätet som gör att det är viktigt att andra operatörer kan köpa dessa tjänster till konkurrenskraftiga priser.

Läs domen (pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster)

Länk till PTS föreläggande från den 28 april 2005

Länk till PTS föreläggande från den 24 april 2006